Celal TUTANT (1910-1994)

"Manisa" tuval üzeri yağlıboya 33*41 cm