Muhsin KUT (d.1938)

"Virane evler" tuval üzeri yağlıboya 46*56 cm 1968