Bedri Rahmi EYÜBOĞLU (1911-1975)

"Horon" bez üzeri yazma 45*38 cm