İcazet

Sülüs - nesih hat ile yazılmışMehmed Celal ve Seyyid Yahya Şükri tarafından Mir Mahmud Fehameddin'e verilmiş hicri 1204 tarihli icazetname 20*27 cm