Andre LHOTE

"Kübik figür" tuval üzeri yağlıboya 54*36 cm