Viçen imzalı

"Fenerbahçe burnu" tuval üzeri yağlıboya 38*48 cm